Markmið Ferðaklúbbsins 4×4

  • Að standa vörð um ferðafrelsi.
  • Að ná til sem flestra sem áhuga hafa á ferðalögum um landið áfjórhjóladrifsbifreiðum.
  • Að stuðla að náttúruvernd og sjálfbærri ferðamennsku um náttúru Íslands.
  • Að gæta hagsmuna félagsmanna varðandi búnað fjórhjóladrifsbifreiða og annað er lýtur að fjórhjóladrifsbifreiðum og ferðalögum í samráði við viðkomandi yfirvöld.
  • Að efla þekkingu félagsmanna á öllu því er við kemur útbúnaði fjórhjóladrifsbifreiða og ferðalögum um byggðir og óbyggðir landsins.
  • Að efla tengsl og kynni félagsmanna.